Publicerad: 28 oktober 2019

Nyhet

Den klimatvänliga fjärrvärmen fortsätter att missgynnas

Nya regler för energianvändning i byggnader tar steg i rätt riktning, men problemet med att den klimatvänliga fjärrvärmen missgynnas fortsätter.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringen och Boverket har lagt fram förslag till ny förordning och nya byggregler, bland annat med målsättningar om teknikneutralitet mellan hållbara energisystem.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar i ett yttrande denna inriktning, men konstaterar att de nya regelverken även fortsatt kommer att favorisera värmepumpar framför fjärrvärme. SKL föreslår därför kompletterande regler, som gör att värmepumpar och fjärrvärme likabehandlas.

– Kommuner och regioner verkar aktivt för energieffektivt byggande, både som samhällsaktörer och stora fastighetsägare. Vi har därför sett fram emot nya energikrav. Boverkets förslag riskerar dock att styra mot ökad elanvändning och minskad elproduktion från kraftvärme, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

SKL menar att vid beräkning av byggnaders energiprestanda ska värmepumpar använda samma faktor för verkningsgrad (SCOP) som Boverket tillämpat i sina beräkningar av byggreglernas viktningsfaktorer, annars riskeras både glädjekalkyler och bristande konkurrensneutralitet. Dessutom bör inte en viss förnybar energi särbehandlas, genom att den energi som produceras i anslutning till byggnad och på dess tomt räknas av från byggnadens energianvändning.

På sikt behövs nya kompletterande krav som mer direkt tar sikte på att begränsa byggnadens maximala effektbehov vid kall väderlek och dess kylbehov på sommaren. Det är därför angeläget att få till stånd den utredning som aviserats av regeringen om kompletterande krav.

SKL menar också att den föreslagna nivån för flerbostadshus behöver skärpas. Annars innebär det sänkta krav jämfört med både dagens BBR och beprövad erfarenhet såsom SKL:s upphandlade flerbostadshus och SABO:s Kombohus.

Andreas Hagnell
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!