Publicerad: 9 oktober 2017

Nyhet

Demokrati i fokus inför Venedigkommissionen

Demokrati och lokalt självstyre var i fokus när SKL:s vice ordförande Anders Knape nyligen talade inför Venedigkommissionen.

Anders Knape, 2:e vice ordförande, SKL

Anders Knape

Venedigkommissionen och Europarådets lokala och regionala församling samarbetar främst kring hur länder upprätthåller demokrati genom lag och stadgan om självstyrelse, med särskilt fokus på valfrågor.

Anders Knape, som även är ordförande i Europarådets lokala församling, tog i sitt anförande för kommissionens plenar upp arbetet mot valfusk som en framgång, men pekade också på stora utmaningar i länder som exempelvis Turkiet.

– Som rapportör för Europarådet har jag följt utvecklingen i Turkiet under lång tid. Under den tid jag kan överblicka har läget för den lokala demokratin aldrig varit sämre. Folkvalda borgmästare avsätts och ersätts av statliga tjänstemän, som ett exempel, säger Anders Knape, SKLs 2:e vice ordförande.

Anders Knape nämnde under mötet även utvecklingen för lokal och regional demokrati i Polen som bekymmersam.

– I en tid där länder medvetet vidtar åtgärder som urholkar och åsidosätter demokratin är de båda institutionerna viktiga både som vakthund och beskyddare, konstaterar Anders Knape.

Europarådets lokala församlings kärnuppgift är implementeringen av stadgan om lokalt självstyre och utvärdering av lokala val. Europarådet övervakar efterlevnaden i samtliga medlemsländer vilket innebär att även demokratin i Sverige granskas med jämna mellanrum.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!