Publicerad: 13 mars 2018

Nyhet

Delaktighet och involvering har ökat i primärvården

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Det visar resultaten* (läs mer under Fakta) från Nationell Patientenkät som genomfördes inom primärvården under slutet av 2017.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både känner sig mer delaktiga och känner sig väl bemötta. Vi vet ju att svensk vård har medicinska resultat i världsklass, men att vi hittills legat sämre till inom dessa områden, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultatet visar även att upplevelsen av kontinuitet och koordinering förbättrats något.

Tillgängligheten försämrad

Resultatet visar övergripande på en svag försämring av helhetsintrycket av vårdmötet. En stor del av förklaringen är att upplevelsen av tillgänglighet har försämrats, framför allt bland äldre patienter som utgör en stor del av patienterna i primärvården.

Ett exempel på en tillgänglighetsaspekt som försämrats är hur nöjd man är med de sätt man kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på exempelvis 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat, där andelen positiva svar har minskat med knappt fyra procentenheter.

Patienterna har också möjlighet att lämna kommentarer, som vårdcentralerna får ta del av. Ett kort urval av dessa:

  • ”Önskar att man kunde få träffa samma läkare när man återkommer, så man kan göra en uppföljning. Nu blir det som att starta om på ruta nr 1 varje gång.”
  • ”Bättre bemötande och uppföljning i livet har jag aldrig upplevt.”
  • ”Går att komma i kontakt med sjuksköterska för rådgivning och läkare snabbt.”
  • ”Tycker mycket om vårdcentralen. Får alltid snabb hjälp och ett professionellt bemötande.”
  • ”Skulle vara trevligt om man fick träffa sin husläkare när man blir akut sjuk, men förstår att det är svårt då hon har enormt många patienter.”

Ta del av resultaten här www.patientenkat.se (öppnas i ny flik)

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Enkäten skickades ut till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Totalt har 82 445 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.
  • Totalt har 36 869 patienter valt att lämna kommentarer, så kallade öppna svar.
  • Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

*På grund av tekniska problem har ett antal hälso-/vårdcentraler ännu inte kunnat delta i enkätundersökningen. Just nu pågår kompletterande insamling för att kunna publicera fullständiga resultat. De landsting som främst drabbats är Landstinget i Kalmar län och Landstinget i Värmland. Resultaten för dessa landsting kommer att publiceras senare och då kan rikets resultat komma att uppdateras.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!