Publicerad: 16 september 2016

Nyhet

Dags att staten ersätter kommunerna för miljardskulden

Migrationsverkets skuld till kommunerna har vuxit till tio miljarder kronor. SKL kräver nu att kommuner och landsting omgående får den ersättning de är berättigade till.

Sveriges Kommuner och Landsting kräver i en skrivelse till Migrationsverket och Regeringskansliet att kommuner och landsting snarast får den fördröjda ersättningen för de insatser som man har genomfört för asyl- och flyktingmottagandet.

Kommuner tvingas låna pengar

I dag har kommuner och landsting utestående fordringar på Migrationsverket på tio miljarder kronor. På grund av den uteblivna ersättningen har flera kommuner stor brist på likviditet och har tvingats låna medel för utbetalning av löner och fakturor.

– Så här kan det inte fortsätta. SKL önskar svar på hur regeringen ser på de problem som orsakats av långa handläggningstider hos en statlig myndighet samt vilka åtgärder som planeras för att ytterligare förenkla ersättningssystemet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Komplext ansökningssystem

Krångliga ansökningsförfaranden i kombination med ett väldigt stort antal ensamkommande barn gör att såväl kommuner som Migrationsverket har fått en stor administrativ börda. Det har lett till att större kommuner har fordringar på hundratals miljoner kronor. Än värre är dock situationen i vissa mindre kommuner, där fordringar motsvarande mer än tio procent av hela kommunens driftbudget finns upplåsta hos Migrationsverket.

Ändra ersättningsreglerna

För att underlätta för kommunerna vill SKL att regelverket ändras för hur ersättningen betalas ut. SKL föreslår att ett minimikrav måste vara att kommuner inte ska få likviditetsproblem på grund av handläggningstiderna.

– Om tiden inte räcker till för att granska fakturorna bör staten betala ut ett preliminärt belopp där mellanskillnaden kan regleras i efterhand, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!