Publicerad: 24 november 2017

Nyhet

Byggstart för kvalitativa och prispressade bostäder

De första byggena av SKL:s upphandlade bostäder är nu igång. Med hjälp av upphandlingen byggs det bra bostäder – till lägre kostnader än vanligt.

Byggstart för SKL-husen i Nyköping.

De första spadtaget togs nyligen i Leksand och nu i veckan började hus monteras även i Nyköping. Kontrakt är också tecknade för att bygga bostäder i Strängnäs, Kiruna, Mariestad och Ulricehamn. Ännu fler inköp är dessutom på gång, av såväl kommuner som kommunala bolag.

– Vi är angelägna om att det ska bli enklare för kommuner och kommunala bolag att snabbt få fram bra och fina bostäder till låga kostnader. Det är därför väldigt glädjande att vi nu får höra att vår upphandling av bostadshus har avgörande effekt för bostadsbyggandet lokalt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Upphandlingen pressar kostnader och hyror

Gunilla Glasare.

Bland annat uppger bostadsbolaget Leksandbostäder att det är SKL:s upphandling som gör det möjligt att över huvud taget bygga nytt. Kirunabostäder uppskattar i sin tur att ett planerat bygge av 68 lägenheter nu blir cirka 40 miljoner kronor billigare jämfört med om det hade genomfört enligt det bästa anbudet i bolagets egna upphandlingar.

Hyran för en normalstor trea bedöms bli ungefär 3 000 kronor lägre. Även i Nyköping pressas hyrorna av de låga investeringskostnaderna. Kommunen planerar dessutom att ansöka om statsbidrag för att sänka hyrorna ytterligare.

Nyköping halverar byggkostnader med SKL-avtal

Bostadshusen anpassas till kommunens behov

En annan fördel med upphandlingen är att kommuner och kommunala bolag kan anpassa husen de köper in enligt sina egna behov.

– Man kan exempelvis välja hur många lägenheter och våningar husen ska ha. Flexibiliteten är viktig eftersom behoven skiljer sig åt, säger Gunilla Glasare. 

Upphandlingen, som genomförts med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), omfattar två ramavtal. Det ena gäller lägre hus, 2-4 våningar, med fyra upphandlade leverantörer. Det andra gäller högre hus, 4-6 våningar, med två upphandlade leverantörer. Byggtiden varierar mellan fem och elva månader.

På SKI:s webbplats finns ytterligare information om husen och om hur kommuner och kommunala bolag kan göra inköp från de upphandlade ramavtalen.

Information om bostadsupphandlingen hos SKI

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!