Publicerad: 26 februari 2018

Nyhet

Bygglovssanktioner löser inga problem

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att staten ska införa sanktioner mot kommuner när de inte hanterar bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor. SKL är kritiskt till förslaget.

Gunilla Glasare, SKL

Gunilla Glasare.

– Regeringen riktar in sig på ett mycket begränsat problem. Kommunerna handlägger allra oftast bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor. Lagförslaget kommer dessutom inte att leda till förbättringar. Det riskerar tvärtom att göra handläggningen svårare, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vi ifrågasätter också varför just kommunerna ska åläggas med sanktioner, medan statliga myndigheter som har stora problem med sina handläggningstider är fria från dessa. Lantmäteriet har vanligen årslånga handläggningstider för sina ärenden.

Satsa på utbildning istället

Om regeringens lagförslag genomförs riskerar det att leda till underfinansiering och ytterligare kompetensförsörjningsproblem för kommuner som redan i dag har svårt att rekrytera personal. Det är brist på arbetskraft i hela byggsektorn.

– Staten behöver satsa på att utbilda fler på byggområdet så att det blir enklare för kommuner att få tag på arbetskraft. Det skulle vara ett effektivt sätt att bidra till smidigare processer och ett ökat byggande. Att införa ekonomiska sanktioner mot kommuner med bristande resurser är inte rätt väg framåt, säger Gunilla Glasare.

Kommunerna har laglig rätt att finansiera sin handläggning av bygglovsansökningar via en avgift. Regeringens lagförslag innebär att kommunerna inte ska få ta ut hela denna avgift av den som ansökt om bygglov då hanteringen inte har skett inom tidsfristen på tio veckor. Lagförslaget grundas i en rapport som Boverket gjorde i fjol. Fakta i denna rapport visar dock att nästan åtta av tio kommuner handlägger 90 procent av sina bygglovsärenden inom tidsfristen på tio veckor.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!