Publicerad: 24 januari 2017

Nyhet

Brukare nöjda med socialtjänsten

En majoritet av de tillfrågade brukarna inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet är nöjda med det stöd de får.

Nytt för funktionshinderområdet i år är enkäten till personer med psykisk funktionsnedsättning som har boendestöd, där 90 procent anser att de kan bestämma om saker som är viktiga hemma för dem.

Den här gången har också ny teknik möjliggjort för brukare som annars har svårt att komma till tals att göra sin röst hörd.

Sektionschef

– Vi har fått över 8 000 svar från personer med funktionsnedsättning- så nu kan man inte säga annat än att om man frågar får man faktiskt svar! Vi måste bara ge rätt förutsättningar för att kunna svara, vilket teknik och pictogram-bilder hjälper till med, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på SKL.

Inom individ- och familjeomsorg visar resultatet att 75 procent anser att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten. Nytt för i år var frågan om hur nöjd eller missnöjd brukarna är med stödet från socialtjänsten, där 85 procent uppger att de sammantaget är nöjda. Resultatet för missbruks- och beroendevården är genomgående högre än inom sociala barn- och ungdomsvården och ekonomiskt bistånd.

– Analysen av resultaten ger stora möjligheter till verksamhetsutveckling och möjliggör en ökad kvalité i verksamheterna. Och inte minst skapar de delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning, säger Åsa Furén-Thulin.

Under hösten 2016 genomfördes på nytt nationella brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. 78 respektive 75 kommuner har deltagit i undersökningarna.

Brukarundersökningarna omfattar kvalitetsområden som bland annat bemötande, inflytande, nöjdhet och trivsel.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!