Publicerad: 6 april 2017

Nyhet

Brottsförebyggande arbete kräver lokal samverkan

Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport från SKL och MSB. Nya utpekade kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.

Ann-Sofie Eriksson

Ann-Sofie Eriksson

Etablerade lokala samarbeten mellan kommunen och Polisen, i form av så kallade samverkansöverenskommelser och medborgarlöften, finns i de flesta kommuner. Det visar årets Öppna jämförelser trygghet och säkerhet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I den nya Polismyndigheten har beslut och resurser förts ut till lokala polisområden. Samverkan mellan Polismyndigheten och kommunen leds och drivs av så kallade kommunpoliser.

– De nya kommunpoliserna är positiva för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det bidrar till att det finns en naturlig koppling mellan kommun och polis. Det ska bli intressant att se hur det gynnar utvecklingen framöver, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKL.

Antalet anmälda stöldbrott och antalet utvecklade bränder har minskat de senaste åren. Däremot syns ett trendbrott för skadegörelse och oro för brott, där en längre tids positiv utveckling nu går åt fel håll.

– Det är glädjande att se att antalet utvecklade bränder fortsätter att minska. En viktig del i arbetet med att förebygga bostadsbränder är de riktade kommunikationsinsatser som genomförs på lokal nivå. För att lyckas med detta är samverkan mellan olika aktörer i kommunerna viktig säger Patrik Perbeck, chef för brand- och olycksförebyggande frågor på MSB.

Bakgrund

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2016 har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och bygger på statistik från bland annat Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

SKL tar fram Öppna jämförelser inom många olika områden. Syftet är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!