Publicerad: 22 januari 2016

Nyhet

Brister i förslag om behandling av spelmissbruk

Regeringen föreslår att ansvaret för stöd och behandling av personer med spelmissbruk blir gemensamt för kommunerna och landstingen. SKL anser att förslagen har för stora brister.

Anders Henriksson, 1 vice ordf, SKL

– Även om utbudet av stöd och behandling vid spelmissbruk inte motsvarar behovet och skäl till åtgärder kan finnas har förslagen så stora brister att det inte bör ligga till grund för lagändringar, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Förslaget innehåller ändringar i socialtjänstlagen samt i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att ansvaret för stöd och behandling av personer med spelmissbruk blir gemensamt för kommunerna och landstingen. Vilken huvudman som ska ansvara för vad ska framgå av den överenskommelse om samarbete ifråga om personer som missbrukar som båda huvudmännen är skyldiga att ingå.

Analys behövs

– Lagförslag om spelmissbruk kräver att ansvarsgränsen mellan vad som är socialtjänst och vad som är hälso- och sjukvård analyseras och tydliggörs. Och innan en sådan analys genomförts går det inte att överväga en ändring av ansvarsgränsen mellan huvudmännen, säger Anders Henriksson.

Om förslagen ändå genomförs trots SKL:s invändningar är SKL:s uppfattning att utredningen kraftigt underskattat de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna.

Yttrande Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Promemorian Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!