Publicerad: 10 april 2017

Nyhet

Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov

Boverket har tagit fram en modell för att beräkna framtida bostadsbehov. SKL tillstyrker, men menar att modellen inte ensamt kan användas när kommunerna planerar för framtidens behov.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– Vi tycker att Boverkets modell fungerar för tänkbara scenerier över det framtida bostadsbehovet i landet som helhet, men stora osäkerheter i modellen gör att den inte ensamt kan utgöra underlag när kommuner och regionala aktörer analyserar framtida behov av bostäder, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är framförallt osäkerheter kring in- och utvandring som gör att SKL menar att modellen är oanvändbar på regional och lokal nivå.

Boverkets förslag är framtaget i samråd med Statistiska centralbyrån och Tillväxtanalys, på uppdrag av regeringen. Uppdraget har varit att ta fram ett förslag till hur återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet kan organiseras, finansieras och regleras.

– På regional och lokal nivå är beräkningarna i modellen så osäkra att de riskerar att leda till felbeslut med stora samhällsekonomiska konsekvenser som följd, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!