Publicerad: 22 december 2015

Pressmeddelande

Brett grepp om säkerhet i räddningstjänsten

Det blir allt vanligare att räddningstjänster samarbetar och de genomför allt fler insatser för att säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet. Det visar en ny studie.

Beställ eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2015

Studien presenteras i rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och Säkerhet 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten ger en unik överblick av arbetet i räddningstjänsterna.

Håkan Sörman, VD, SKL

– En tydlig trend är att räddningstjänster samarbetar allt mer över kommungränser och att de arbetar med allt fler uppdrag, utöver det traditionella att förebygga bränder och att rycka ut vid akuta lägen, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

– Samtidigt ser vi att kommunerna väljer olika lösningar för sin räddningstjänstorganisation så att den passar förutsättningarna. Det är bra. Vi vill lyfta fram olika alternativ för att låta kommuner lära av varandra, säger Håkan Sörman.

Helena Lindberg, MSB

– Studien och jämförelserna kan vara ett användbart stöd för räddningstjänster runt om i landet. Många räddningstjänster breddar och fördjupar sitt uppdrag och samverkar med fler aktörer. Det kan därför vara bra att se hur andra arbetar och på så sätt utveckla sin egen organisation, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MSB.

Det framgår bland annat i rapporten att antalet räddningstjänstorganisationer har minskat från 276 till 166 sedan år 1974. Detta till följd av kommunala samarbetslösningar och kommunalförbundsbildningar.

Det framgår också att antalet genomförda insatser har ökat från drygt 100 000 till cirka 120 000 mellan åren 2004-2014. Det beror på att många kommuner har valt att bredda räddningstjänsternas uppdrag. I SKL:s och MSB:s rapport redovisas en ny enkätstudie om räddningstjänsternas arbete från 2015 som bland annat visar följande:

Räddningstjänsten.
  • 60 procent av räddningstjänsterna förebygger skadegörelser.
  • 55 procent arbetar med suicidprevention.
  • Drygt 80 procent arbetar med krisberedskap.
  • Nästan 70 procent arbetar med trafiksäkerhet.
  • Cirka 80 procent arbetar med naturolyckor.

Fakta om enkäten

SKL har gjort enkätstudien om vilka uppdrag räddningstjänsterna arbetar med i samarbete med MSB. Enkäten skickades ut sensommaren 2015 till totalt 166 räddningstjänstorganisationer. Drygt 90 procent av dessa svarade. En liknande kartläggning av räddningstjänstens arbete har aldrig tidigare gjorts i Sverige.

Sammanvägt värde om personskador, olyckor och brott

Kommunerna rangordnas i rapporten enligt ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen. Det behöver dock inte vara så att kommunerna som får de bästa resultaten i jämförelsen är de som arbetar bäst inom området trygghet och säkerhet. Kommunerna har olika förutsättningar som påverkar utfallet. Men det sammanvägda värdet är användbart när en kommun jämför sitt utfall med andra som har likvärdiga förutsättningar.

Nationellt sett har Ydre bäst sammanvägt värde, därefter Knivsta och Lomma.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!