Publicerad: 29 april 2019

Nyhet

Bråttom med plan för finansiering av bredbandsutbyggnad

SKL efterlyser, i en skrivelse till regeringen, ett nationellt ansvarstagande och en strategisk plan med finansiering för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som gynnar hela landet.

Anders Knape.

Anders Knape.

SKL ser med oro på de förändringar som nu är på gång vad gäller stödmedel till bredband. De finansieringsmodeller som föreslås från Post- och Telestyrelsen ( PTS) och den skärpning som Jordbruksverket infört riskerar att missgynna lokala aktörer och kommunala stadsnät.

Även utbyggnadstakten drabbas. Ett finansieringssystem som försvårar för kommuner att bygga ut sina lokala stadsnät gör att effektiva digitala tjänster inte kan införas, vilket leder till merkostnader och försämrad samhällsservice.

Nationellt ansvar för optimal utbyggnad

I Sverige har vi en marknadsstyrd modell för bredbandsutbyggnad, men det är tydligt att den återstående utbyggnaden till stor del är beroende av offentliga stöd för att regeringens bredbandsmål ska kunna klaras.

Jordbruksverket genomför nu en skärpning av villkoren för stödmedel och den modell som PTS föreslår riktar sig enbart till större projekt som spänner över flera kommuner. Konsekvensen blir att ett fåtal större nationella aktörer gynnas, medan lokala aktörer förhindras att ta del av stödmedlen. För att klara bredbandsmålen behövs en strategisk finansieringsplan där alla bredbandsaktörer ges möjlighet att delta.

– Vi vill se en långsiktig nationell strategi som har ett åtagande för hela landet och där lokala projekt och kommunala stadsnät kan ta del av stödmedel, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Lagstiftning hindrar utbyggnad

PTS modell bygger på storskalighet med motiveringen att få till stånd kostnadseffektiv utbyggnad. En så kallad uppifrån och ned-modell. Men konkurrensen sker inte på lika villkor. Ett tydligt exempel på detta är den lagstiftning som hindrar stadsnät att agera utanför kommungränsen.

– Modellen bakbinder kommunerna eftersom kommunallagens lokaliseringsprincip förhindrar kommunala stadsnät att delta med anbud i upphandlingar som sträcker sig över mer än en kommun. På sikt behöver lokaliseringsprincipen ändras, men det kan vi inte vänta på. Redan nu är det viktigt med ett nationellt ansvarstagande och att stödet konstrueras så att även kommunerna kan vara med och bidra till utbyggnaden, säger Anders Knape.

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Michaela Stenman
Handläggare/strateg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!