Publicerad: 21 april 2016

Nyhet

Bra satsning för fler bostäder

Ju fler bostäder som byggs i en kommun och ju fler nyanlända kommunen tar emot, desto mer ska den få i ekonomiskt stöd från staten. Det meddelar regeringen i dag.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Detta är ett bra och nödvändigt stöd till kommuner som gör stora ansträngningar för att fler ska ha någonstans att bo. Kommunerna får bättre förutsättningar att bidra till att bostadsbyggandet ökar, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Sverige behöver en generellt sett bättre fungerande bostadsmarknad, anser SKL.

– Även om det här är ett välkommet tillskott, så behöver regering och riksdag göra ännu mer för att underlätta bostadsbyggandet. Det behövs fler bostäder för alla, säger Lena Micko.

Större förändringar måste till

Regering och riksdag behöver bland annat göra följande:

  1. Förändra regler som hindrar och fördröjer kommunernas bostadsplanering. Röj upp bland riksintressena, lätta på strandskyddet för byggande på landsbygden och genomför fortsatta förändringar i bullerreglerna. Minska antalet statliga detaljkrav i bostadsplaneringen och se över regler för överklaganden.
  2. Öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den så kallade flyttskatten begränsar incitamenten och möjligheterna för människor att flytta från ett hem till ett annat. Färre bostäder frigörs för de som står utanför bostadsmarknaden.
  3. Sätta ökat fokus på att stötta de många individer och familjer som har svårt att efterfråga en bostad. Sveriges nationella bostadspolitik behöver också vara en social bostadspolitik – en politik för alla.
  4. Underlätta bostadsbyggande på svaga bostadsmarknader, bland annat genom att förändra systemet med kreditgarantier, som skyddar banker från kreditförluster när de lånar ut pengar till företag som bygger. Garantierna är dyrast att använda på svaga marknader, trots att det är här de behövs mest, där de ekonomiska riskerna är störst.

Stödet till kommunerna uppgår i år till 1,85 miljarder kronor. 2017 beräknas det bli 1,8 miljarder och därefter 1,3 miljarder per år. 60 procent av statsbidraget fördelas efter antalet påbörjade bostäder i en kommun under en tolvmånadersperiod i relation till hur många nyanlända som blivit folkbokförda. Resterande viktas enbart mot antalet påbörjade bostäder.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!