Publicerad: 13 januari 2016

Nyhet

Bra satsningar för fler nya hem

Regeringen presenterar i dag bra satsningar för att fler ska få tillgång till en bostad. Men SKL avvisar idén om bindande krav på kommunerna.

Skatteregler ska ses över för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Fler människor ska utbildas för att kunna arbeta i byggbranschen. Möjligheten att bygga på statlig mark ska ses över. Regeländringar ska förkorta plan- och byggprocessen. En modell för typgodkända hus som kan byggas i alla kommuner ska arbetas fram. Bland annat.

Viktigt med ökad rörlighet

Lena Micko, ordförande, SKL

– Vi välkomnar flera av de satsningar som regeringen presenterar i dag. Inte minst är det positivt att man vill öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den så kallade flyttskatten skapar hinder för de människor som vill flytta från ett boende till ett annat. Det innebär också att de som står utanför bostadsmarknaden får det svårare att komma in. Här är det viktigt att regeringen agerar, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Brist på kommunal vilja inte ett problem

Regeringen öppnar för att införa bindande krav på kommunerna i bostadsbyggandet.

– Den idén avvisar vi. Brist på kommunal vilja är inte ett hinder för nya bostäder. Det har SKL framfört länge och så sent som i december konstaterade en statlig utredning samma sak. Kommunerna satsar på att planlägga mer mark som företagen kan bygga på och man satsar på att göra det ännu snabbare, säger Lena Micko.

två byggare på en byggarbetsplats som studerar en ritning.

– SKL genomförde en enkätstudie i fjol som visar att det finns färdiga detaljplaner för 173 000 bostäder i 54 tillväxtkommuner. Fler planer behöver förverkligas snabbare. Det är bland annat viktigt att regering och riksdag förändrar ekonomiska regelverk för att öka enskildas möjligheter att efterfråga det som byggs.

– Själva byggandet kan staten inte tvinga fram. Kommuner bygger inte bostäder, det gör företag. Och när det gäller de allmännyttiga bostadsföretagen är de enligt lag skyldiga att agera på affärsmässiga villkor.

Statliga hinder ett stort problem

Ska kommunerna kunna fortsätta bidra till ökat bostadsbyggande måste de få bättre förutsättningar. Statliga myndigheter ställer många detaljkrav som försvårar och försenar bostadsplaneringen. Planeringen fördröjs också ofta av överklaganden. Två andra allvarliga hinder är statens regelverk om riksintressen och strandskydd.

– Riksintressena täcker halva Sveriges yta och är ett avsevärt hinder för nya bostäder. Enkätstudien som SKL genomförde bland 54 kommuner i fjol visar att statens hantering av riksintressen fördröjer byggstarten av 14 600 bostäder. Det är över hälften av antalet bostäder som byggdes i dessa kommuner 2014. Riksintressena måste bli färre och täcka en mindre andel av Sveriges yta, säger Lena Micko.

– Kommuner i olika delar av landet vittnar också om att strandskyddsreglerna lägger en död hand över många områden där det är attraktivt att bygga, även om skyddsvärdet är lågt. Sverige har 42 000 mil stränder. Det motsvarar jordens omkrets gånger tio. Vid varje vattendrag, sjö och havskant råder minst 100 meter generellt byggstopp. Det är inte rimligt.

Debattartikel från regeringen på DN Debatt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!