Publicerad: 14 februari 2017

Nyhet

Bra resultat ger alla landsting del av medel

Resultatet för 2016 års överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering är klar. Samtliga landsting får del av satsningen då så gott som samtliga villkor uppnåtts.

Under 2016 har landstingen arbetat med att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen inom fem utpekade områden. Genom att utbilda fler läkare i försäkringsmedicin, där bland annat kunskap om jämställdhet och våld i nära relation ingår, har landstingen lyckats med att integrera jämställdhetsarbetet vid sjukskrivningar för att förhindra könsstereotypa bedömningar.

Helena Lundkvist Nymansson

– Landstingen har arbetat på bra inom alla områden för att förbättra arbetet med sjukskrivning och rehabilitering, som är viktiga frågor för både den enskilde och alla aktörer som är inblandade i processen. Det är roligt att se att alla har klarat att uppfylla i stort sett samtliga villkor i överenskommelsen, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

Ny funktion för koordinering

Arbetet under året har även lett till att majoriteten av landstingen/regionerna idag har en koordinator på varje vårdcentral som arbetar med sjukskrivning och rehabilitering.

– Det känns jättebra, eftersom funktionen är viktig. Införandet av koordinatorer har också lett till att landstingen i högre grad börjar ta kontakt med arbetsgivare, när patienten godkänner det, för att underlätta för patienten att kunna gå tillbaka i arbete, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Sammanlagt utbetalas drygt 1,13 miljarder kronor av överenskommelsens möjliga 1,14 miljarder till landstingen för det arbete som genomförts under 2016.

Områden som ingått i överenskommelsen 2016

 1.  Jämställd sjukskrivningsprocess
 2. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
 3. Funktion för koordinering
 4. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa
 5. Elektroniskt informationsutbyte

Fördelningen av medel för de olika villkoren per landsting/region(PDF, nytt fönster)

  • I överenskommelsen 2016 satsade regeringen 1,5 miljarder kronor. Av dessa var cirka 1,2 miljarder avsatta för landstingens kvalitetsarbete med sjukskrivningar 2016.
  • Regeringen och SKL fortsätter satsningen på en förbättrad och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med en ny överenskommelse för 2017-2018.
  • Överenskommelsen görs mellan SKL och regeringen för att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!