Publicerad: 21 oktober 2015

Nyhet

Bra med tydligt stöd för industrimärket

LO har idag meddelat att det inte blir någon samordning av LO-förbundens krav inför avtalsrörelsen 2016.

SKL:s styrelse fattar beslut om ställningstaganden inför vårens avtalsrörelse i december. Då tar SKL också emot yrkanden från motparterna.

Helene Fritzon,  ordförande i SKL:s Förhandlingsdelegation

– Vilka effekter den uteblivna LO-samordningen kommer att få för den kommande avtalsrörelsen är svåra att bedöma idag. Vi återkommer med våra överväganden inför avtalsrörelsen före årsskiftet, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s Förhandlingsdelegation.

Sedan många år finns en samsyn på arbetsmarknaden om att den konkurrensutsatta industrin sätter märket för löneökningsutrymmet.

– Välfärdens medarbetare, undersköterskor, lärare och sjuksköterskor har liksom andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden haft stabila reallöneökningar de senaste åren. Så var det inte före industriavtalet. Jag är därför glad att LO:s ordförande så tydligt slår fast att det finns en bred uppbackning inom LO-förbunden för industriavtalet, säger Heléne Fritzon.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!