Publicerad: 21 november 2016

Nyhet

Bra med tidig åldersbedömning av asylsökande

SKL anser att regeringens förslag att Migrationsverket ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag är bra för både barnen och kommunerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Det kommer att innebära en stor förbättring, både för de enskilda barnen och för personal på de enheter där barnen placeras, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förslaget innebär att Migrationsverket tidigt ska fatta ett tillfälligt beslut, baserat på medicinsk åldersbedömning. Beslutet är möjligt att överklaga och blir permanent när asylbeslutet tas.

Resurser för barn ska gå till barn

SKL har länge påpekat vikten av att resurser avsatta för barn också ska användas på det sättet och att uppenbart vuxna inte ska finnas på hem avsedda för barn.

– Jag vill också poängtera att detta lagförslag är ytterligare ett argument för att staten ska ta det fulla ansvaret för boende i ankomstfasen, säger Lena Micko.

– Vi vet inte hur möjligheterna att utföra medicinska ålderbedömningar med kort varsel ser ut. Vi vill inte ha en situation där en ung person anvisas till en kommun, därefter får ett beslut om att vederbörande är överårig och därför flyttas tillbaka till Migrationsverkets boende.

Staten ska ta ansvar för boende i ankomstfasen

SKL:s ståndpunkt är att staten har bäst förutsättningar att ansvara för boende i ankomstfasen. Det skulle ge anvisningskommunerna betydligt bättre förutsättningar att förbereda bästa möjliga mottagande för varje enskilt barn.

– Får vi inte gehör för detta måste det bli tydligt att Migrationsverket ska informera kommunen om att en åldersbedömning pågår samt när tillfälligt beslut fattats, säger Lena Micko.

Förändringarna föreslås gälla från 1 maj 2017.

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!