Publicerad: 29 september 2016

Nyhet

Bra med samarbete mellan olika nivåer

Migration, utsatta EU-medborgare, Brexit och sammanhållningspolitik var några ärenden som diskuterades på ett möte med SKL:s arbetsutskott, Ardalan Shekarabi och svenska EU-parlamentariker.

Mötesdeltagare

Migration, utsatta EU-medborgare, Brexit och sammanhållningspolitiken var några av ärendena på agendan när SKL:s arbetsutskott mötte civil- och kommunminister Ardalan Shekarabi och åtta av de svenska Europaparlamentarikerna i Bryssel igår. Syftet var att diskutera aktuella EU-frågor utifrån ett lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv.

– Vi måste jobba tillsammans för att ge Europas kommuner och landsting bra förutsättningar, konstaterade Ardalan Shekarabi. Han beskrev hur EU-rätten påverkar svenska kommuner, landsting och regioners förutsättningar att bedriva offentlig verksamhet, inte minst genom upphandlings-, konkurrens- och statsstödsregler.

Lena Micko fokuserade under mötet på de utmaningar SKL:s medlemmar står inför, till exempel när det gäller asyl- och migrationsfrågor. Även EU:s sociala pelare, förutsättningarna för bioenergin och regionala flygplatser samt om hur WTO:s tjänstehandelsavtal TiSA kan komma att påverka den offentliga sektorn var områden som diskuterades.

– Det är viktigt med samarbete mellan våra olika nivåer, lokal, regional och nationell såväl som europeisk sa Lena Micko, ordförande för SKL som såg fram emot fortsatt kontakt med både regeringen och Europaparlamentarikerna i en rad frågor.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!