Publicerad: 4 november 2016

Nyhet

Bra med översyn av kostnadsutjämningen

En utredning ska se över kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting. SKL har länge påtalat behovet av en översyn och välkomnar beslutet.

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredare för att analysera om nuvarande utjämningssystem fångar upp kostnader för kommuner och landsting vid större samhällsförändringar. Vidare ska utredaren även analysera om det finns möjlighet att förenkla utjämningen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare pekat på att systemet för kostnadsutjämning behöver uppdateras och utredas – inte minst på grund av det ökande flyktingmottagandet.

– Det är bra att staten hörsammar behovet av en analys. Utjämningssystem är av största vikt för att skapa likvärdiga villkor i kommuner, landsting och regioner, men den tar i dag inte tillräcklig hänsyn till de senaste årens befolkningsförändringar, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Senaste översynen av utjämningssystemet slutfördes år 2011 och bygger huvudsakligen på analyser utifrån 2009 års situation. SKL anser att det finns flera delmodeller som nu har ett behov av justeringar: individ- och familjeomsorgsmodellen, befolkningsförändringar, landsbygdens merkostnader och hälso- och sjukvårdsmodellen.

Till utredare har regeringen utsett Håkan Sörman, landshövding i Jönköpings län och tidigare vd på SKL. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2018.

Kostnadsutjämningen utgör en del av systemet för kommunalekonomiskt utjämning som gör det möjligt för kommuner, landsting och regioner att tillhandahålla en likvärdig service. Syftet är att utjämna strukturella kostnadsskillnader till följd av bland annat åldersstruktur och geografiska förhållanden.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!