Publicerad: 3 november 2016

Nyhet

Bra med lättnader i framtiden

Regeringen föreslår lättnader för tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det är ett steg i rätt riktning men det behövs mer omedelbara åtgärder.

Lena Micko, ordförande SKL

Dagens remiss med lättnader i bygglovsreglerna för flyttbara byggnader är ett steg i rätt riktning och möter upp mot krav som SKL ställt på regeringen.

– Det är bra att regeringen nu föreslår dessa ändringar, det var en av de punkter vi lyfte med regeringen för en vecka sedan. Lättnaderna från olika tillståndsregler är något som behövs för att stödja kommunerna i arbetet med ett värdigt mottagande av nyanlända där bostäder förstås är en nyckelfaktor, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Ikraftträdandet för förändringarna i dagens remissförslag dröjer vilket gör att regeländringen inte kommer att få genomslag förrän tidigast nästa höst. SKL hade hellre sett att ikraftträdandet kommit tidigare.

– Vi ser omedelbart också behovet av flera insatser för att underlätta den akuta situation som många kommuner står inför. Staten bör till exempel inventera och bistå med boendelösningar genom egna myndigheter och bolag, säger Lena Micko.

SKL har tidigare fört fram möjligheten att nyanlända stannar en något längre tid i anläggningsboendet som ett bättre alternativ än nödlösningar. I sådana fall är det viktigt att de nyanlända också får tillgång till etableringsinsatser, så länge de stannar i anläggningsboendet.

Regeringens remissförslag

SKL:s lista med önskade regelförändringar till regeringen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!