Publicerad: 20 november 2017

Nyhet

Bra med grundläggande behörighet för alla yrkesprogram

SKL tillstyrker att alla yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger högskolebehörighet. Målsättningen är att locka fler sökande till programmen och trygga kompetensförsörjningen.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

– Att samtliga yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier är en tydlig signal om att utbildning är viktigt. Men för att flera ska söka och genomföra utbildningarna krävs en rad insatser, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

I sitt remissvar till utbildningsdepartementet pekar SKL bland annat på utmaningar i form av dagens lärarbrist och ett utökat behov av studie- och yrkesvägledning i grundskolan. För att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera verksamhet och kostnader är det väsentligt att tidpunkten för elevens val blir tydlig.

Ambitionsnivån är central

SKL understryker också att konsekvenser av förslaget för gymnasieskolans genomströmning måste följas upp noga. Den nya ambitionen är att eleverna ska klara av att tillgodogöra sig ytterligare 200 till 300 gymnasiepoäng inom samma studietid, samtidigt som många yrkesprogram redan idag tampas med en låg fullföljandegrad.

– Det är viktigt att yrkesprogrammens utformning matchar elevernas förmågor. Vi behöver fler, inte färre, elever som klarar yrkesprogrammen. Att ha högskolebehörighet värdesätts av många arbetsgivare. Det är också en viktig tillgång om man vill komplettera sin utbildning eller byta karriär, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!