Publicerad: 20 september 2016

Nyhet

Bra med generellt permanent statsbidrag

Många bra förslag i höstens budgetproposition anser Lena Micko, ordförande för SKL. Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag är ett av dem, men det räcker inte till allt.

– Vi är självklart nöjda med att regeringen har hörsammat kommunernas och landstingens tuffa situation och därför nu permanentar ett generellt statsbidrag på tio miljarder kronor per år. Även om de pengarna inte på långt när kommer att räcka till allt som det kan låta ibland, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio miljarder som vi nu får permanent från år 2017 kan innebära att en del av våra medlemmar får extra tillskott för att höja kvaliteten, en del kan bibehålla samma kvalitet och för andra handlar det om att inte behöva säga upp personal eller minska i verksamheterna.

De prognoser som SKL tog fram i våras har reviderats ned och det förväntade högre skatteunderlaget har inte blivit så stort vilket påverkar kommunernas och landstingens ekonomi. Även om sysselsättningen ökar så har de flesta nyanlända inte kommit in på arbetsmarknaden och det kommer att ta tid. Dessutom har det stora flyktingmottagandet inneburit och kommer att innebära betydande kostnader för bland annat kommuner och landsting.

– Annat som vi pekat på som viktigt för att klara rekryteringen under kommande år är att regeringen nu satsar på fler platser på lärar- och förskollärarutbildningen samt fler utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

– För att öka jämställdheten och förstärka socialtjänsten satsar nu regeringen närmare en miljard vilket är glädjande. Socialtjänsten har ett stort ansvar för att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Där behövs resurser för att stödja både det förebyggande arbetet och att öka kunskapen kring bland annat hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor.

En utbyggd satsning på bredband och klimatinvesteringar är nödvändigt och bra för att vi ska klara ett hållbart samhälle i alla delar av landet.

– Inom kort presenterar SKL sin Ekonomirapport och där återkommer vi till hur budgeten påverkar kommunsektorns ekonomi.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!