Publicerad: 12 juni 2017

Nyhet

Bra med fler vägar till högskolan

Tillträdesutredningen har sett över systemet för tillträde till högskoleutbildning för att skapa ett öppnare och enklare system. SKL anser att utredningen har lyckats med sitt uppdrag.

− Högskolan är en viktig rekryteringsbas för kommuner, landsting och regioner. Tillträdesutredningens förslag gör systemet mer förutsägbart, likvärdigt och hållbart över tid. Men framför allt gör förslaget det möjligt för fler att läsa på högskolan, vilket innebär att det kommer att finnas fler
som kan arbeta med välfärdsyrken, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Gymnasieskolan ska vara huvudvägen till högskolan, men det måste finnas fler vägar som möjliggör ett livslångt lärande. Därför är det bra att utredningen föreslår att ett reviderat system tar höjd för att fånga upp behörighet som erhållits utanför Sverige.

− Utredningsförslaget uttrycker behörighet i form av olika kompetenser. Det kan bli en framkomlig ingång för personer som saknar betyg eller annan dokumentation, vilket är välkommet. Samtidigt är det viktigt att begreppet kompetens tydligt definieras så att det framgår vad som ingår, säger Lena Micko.

I utredningen saknar SKL ett arbetslivsperspektiv när det gäller bedömningar kring sökandes lämplighet. Det är av stor betydelse att lärosätena samverkar med arbetsgivarrepresentanter och kommuner, landsting och regioner som utbildningsanordnare.

− Innehållet i utbildningarna måste anpassas till det som arbetsgivarna efterfrågar. Därför är ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare en framgångsfaktor. Det skulle säkerställa att utbildningarna matchar de lokala och regionala behoven av kompetens, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!