Publicerad: 4 april 2016

Nyhet

Bra med extra pengar till välfärden

Kommuner, landsting och regioner ska tilldelas tio miljarder kronor extra per år, föreslår regeringen i vårbudgeten. Det är välkomna extra resurser, anser SKL.

Initialt ska pengarna främst fördelas dit mottagandet av asylsökande och nyanlända är störst. Därefter ska pengarna bli ett mer generellt bidrag.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Vi välkomnar regeringens tillskott av resurser. Det är dels bra att det meddelas redan nu att pengarna ska betalas ut från och med 2017, dels att det handlar om ett permanent resurstillskott, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Inte minst är det här en satsning som låter kommuner, landsting och regioner tillsvidareanställa fler medarbetare, vilket är mycket viktigt. Behovet av ny personal är stort.

SKL förväntar sig att regeringen preciserar hur pengarna ska fördelas mellan kommuner och mellan landsting/regioner senast i vårbudgeten.

– Först när det är klart får kommuner, landsting och regioner bra planeringsförutsättningar i sitt budgetarbete, säger Lena Micko.

– Vi förutsätter också att det rör sig om nya pengar till kommuner, landsting och regioner, så att pengarna alltså inte tas från någon annan del av välfärden.

Hur tillskottet ska finansieras blir klart först i höstens budgetproposition.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!