Publicerad: 25 januari 2019

Nyhet

Bra med enklare regelverk för upphandling

SKL har sedan EU-direktiven om offentlig upphandling lagstadgades i Sverige påtalat behovet av ett enklare regelverk. SKL är positiva till flera av Förenklingsutredningens förslag.

Foto

Lena Micko

– Vi har under lång tid påpekat att det behövs ett enklare regelverk för upphandling. Därför är det bra att utredningen nu presenterar förslag som kan bidra till bättre möjligheter att genomföra upphandlingar. Det gynnar både våra medlemmar och invånarna, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL ser positivt på förslagen att förenkla regelverket under tröskelvärdena eftersom merparten av de upphandlingar som görs är under dessa så har utformningen av bestämmelserna stor betydelse för kommuner och regioner.

SKL anser också att direktupphandlingsgränsen bör höjas rejält och att möjligheterna att komplettera och förtydliga inlämnade anbud bör ökas. Upphandlingsreglerna bör också öka möjligheterna till kommunal samverkan.

Vad gäller överprövning av upphandling i domstol anser SKL att domstolarna bör få ökade resurser så att man kan förkorta de långa handläggningstiderna, som är ett stort problem både för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Eva Sveman, expert på SKL har tillsammans med flera andra lämnat ett särskilt yttrande i utredningen.

Eva Sveman
Förbundsjurist

Karin Peedu
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!