Publicerad: 23 oktober 2015

Nyhet

Bra med bred uppgörelse om flyktingsituationen

Den blocköverskridande överenskommelsen innehåller åtgärder som underlättar asyl- och flyktingmottagandet. Fler åtgärder behövs för att stötta kommuner och landsting i det svåra läget.

Lena Micko.

– Det är mycket välkommet att staten ger kommunerna ett extra tillskott i år. Vi förutsätter att staten ger fortsatt finansiering kommande år, säger SKL:s ordförande Lena Micko (S).

– Det är en ansträngd situation i kommunerna och landstingen. Det är därför positivt att partierna nu är överens om åtgärder som underlättar asyl- och flyktingmottagandet, säger SKL:s 2:e vice ordförande Anders Knape (M).

Anders Knape.

Andra välkomna insatser är att Migrationsverket ska handlägga asylärenden snabbare, att det ska införas tillfälliga lättnader i plan- och bygglagen för att få fram fler bostäder snabbt och att nyanlända lärare ska få sin kompetens validerad snabbare så att de kan få ett jobb.

Breda överenskommelser skapar dessutom långsiktiga förutsättningar i kommunernas och landstingens arbete, anser SKL.

– SKL, kommunerna och landstingen har länge jobbat för flera av de nu överenskomna insatserna. Utöver det har SKL ringat in fler områden där det behövs akuta åtgärder och regelförändringar, säger Anders Knape.

– Även om det nu har nåtts en bred överenskommelse så finns det fler akuta åtgärder som staten måste vidta för att stötta kommunerna och landstingen. SKL ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!