Publicerad: 12 november 2015

Nyhet

Bra med besked om fördelning av extra stöd

Regeringen har i dag presenterat hur det extra stödet om 9,8 miljarder kronor till asyl- och flyktingmottagandet ska fördelas mellan kommuner och landsting.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Det är mycket bra att kommuner och landsting får ett betydande tillskott för det stora ansvar som de hittills har tagit för att ta emot människor på flykt. Situationen är mycket ansträngd i kommuner och landsting just nu, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Pengarna kan användas både under 2015 och 2016, men är fördelade utifrån kommunernas och landstingens åtagande under 2015.

– Det är välkommet att vi nu får besked om fördelningen. Men fortsatt stora utmaningar väntar framöver. Därför behöver staten skjuta till ytterligare medel även kommande år, säger Lena Micko.

Förutom ekonomiskt stöd behövs även regelförändringar för att underlätta mottagandet av nyanlända. SKL har lagt fram ett femtiotal förslag på tillfälliga regelförändringar, bland annat inom boende, utbildning, socialtjänst och vård.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!