Publicerad: 31 mars 2016

Nyhet

Bra första steg för att mäta resultaten i skolan

En ökad digitalisering av prov och bedömningar samt en förbättrad nationell kunskapsutvärdering skulle förbättra skolans olika system för utvärdering.

Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL

SKL kommenterar regeringens utredning om de nationella proven.

– Skolans betyg och nationella prov ger idag endast begränsade möjligheter att jämföra elevernas kunskapsutveckling över tid, såväl på lokal som nationell nivå. Vi får istället förlita oss på otillräckliga internationella mätningar för att veta vad resultatet är på nationell nivå. Dagens förslag om en ny nationell kunskapsutvärdering med stickprov är ett steg i rätt riktning, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Digitalisering kan minska lärarnas arbetsbelastning

– För att minska lärarnas arbetsbelastning och frigöra tid för undervisning och planering välkomnar vi en digitalisering av prov och stödmaterial i alla ämnen och årskurser. Det skulle främja en rättvis och likvärdig betygsättning mellan eleverna. Vi måste kunna lita på betygen som värdemätare, säger Per-Arne Andersson.

I det kommande remissförfarandet återkommer SKL med synpunkter på alla de områden som utredningen behandlar.

Utredning om nationella prov

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!