Publicerad: 2 juni 2017

Nyhet

Bra förslag om kunskapsstyrd vård

SKL ser många förslag i rätt riktning i Sofia Wallströms utredning om kunskapsbaserad och jämlik vård.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Anders Henriksson

– Bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara enkelt för vården att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för kontinuerligt lärande, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.

Redan nu har landstingen och regionerna tagit viktiga steg för en kunskapsstyrd vård och för en knapp månad sedan fattade SKL:s styrelse ett beslut om att rekommendera landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Samtliga landsting och regioner har sedan 2015 tillsammans arbetat fram delarna i den stödjande strukturen, med en tillhörande gemensam grundfinansiering. Det är detta som är utgångspunkten för SKL:s rekommendation.

– Att överge misslyckade försök med centralstyrning och i stället ge landsting och regioner bättre förutsättningar att ta sitt ansvar är både klokt och nödvändigt, säger Anders Henriksson.

Landsting och regioner vill samarbeta och använda den samlade kunskapen för att ge patienterna bästa möjliga vård, oavsett var i landet vården ges. När staten och myndigheterna ger sitt stöd, ges förutsättningar för en hög kvalitet i vården.

– Vi behöver arbeta tillsammans, mellan regering, SKL och landsting och regioner. Jag blev därför litet förvånad över att utredaren, i samband med överlämnandet, poängterade att staten bör samarbeta mer med landsting och regioner utan SKL. Den hållningen är svår att förstå, särskilt med tanke på det viktiga arbete landsting och regioner just är mitt uppe i tillsammans inom SKL, säger Anders Henriksson.

SKL ser nu fram emot att förslagen, som utredaren nu har lämnat till regeringen, sänds ut på remiss, så att tempot för utveckling och förändring kan vara fortsatt högt.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!