Publicerad: 14 juni 2018

Nyhet

Bra förslag med mindre detaljstyrning

Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.

Lena Micko.

Tillitsdelegationen har under torsdagen lämnat över sitt huvudbetänkande kring tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn till regeringen. Bakgrunden till uppdraget är att utveckla formerna för styrning och uppföljning, där kontroll på ett bättre sätt balanseras med förtroendet för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

– Betänkandet är ett stort steg i rätt riktning. Vi behöver inte mer utan bättre statlig styrning, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Generella statsbidrag skapar långsiktighet

Tillitsdelegationen föreslår bland annat att regeringen har som huvudprincip att använda sig av generella statsbidrag, något som SKL har påtalat och efterfrågat under lång tid.

– Statens styrning har kommit att bli allt mer kontrollerande med allt fler riktade istället för generella statsbidrag. Detta hämmar den lokala utvecklingen och självstyret för kommuner, landsting och regioner. Generella statsbidrag ökar möjligheten till långsiktig planering och visar tillit till förmågan att fördela medel utifrån lokala behov, säger Lena Micko.

Försöksverksamhet behövs

SKL ser positivt på förslaget om att fortsätta med försöksverksamhet om tillitsbaserad styrning och ledning i kommuner, landsting och statliga myndigheter.

– Vi står inför demografiska utmaningar framöver. Det gör att det blir än viktigare att utveckla en mer tillitsfull styrning i alla led genom att pröva oss fram till hur vi skapar mer tillit och handlingsutrymme, säger Lena Micko.

Huvudbetänkandet lyfter också att forskning ska ske nära välfärdsverksamheterna, att den statliga tillsynen ska situations- och verksamhetsanpassas och att frikommunförsök bör genomföras, där kommun, landsting eller region befrias från viss statlig detaljreglering.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!