Publicerad: 11 mars 2019

Nyhet

Bra förslag från Agenda 2030-delegationen

SKL välkomnar flera av de förslag som Agenda 2030-delegationen presenterar i dag för hur Sverige ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. Kommuner och regioner har en central roll i det arbetet.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– Engagemanget är stort för de globala målen bland kommuner och regioner. De både vill och kan göra ännu mer för att målen ska nås. Det är därför bra att delegationen nu presenterar förslag om hur kommuner och regioner kan växla upp sina insatser, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Viktigt med fler hållbara upphandlingar

Två av tre hållbarhetsmål förutsätter insatser från lokal och regional nivå. En av flera viktiga insatser, enligt delegationen, är att kommuner och regioner ställer höga krav på hållbarhet i upphandlingar. Det är något SKL instämmer i.

– Upphandlingar är ett kraftfullt redskap för hållbar utveckling. SKL stödjer arbetet för hållbara inköp. Inom kort kommer vi presentera tips och exempel om hur kommuner kan upphandla för minskad klimatpåverkan, säger Lena Micko.

Delegationen föreslår även att regeringen ingår ett handslag med SKL om hur parterna ska bidra till kommunernas och regionernas arbete med de globala hållbarhetsmålen.

– Det är ett intressant förslag, som vi gärna diskuterar tillsammans med regeringen, säger Lena Micko.

Nyckeltal ska underlätta uppföljning

SKL bedriver i dag, tillsammans med FN-förbundet, projektet Glokala Sverige där kommuner och regioner erbjuds utbildning om de globala målen. Den 25 mars kommer också Rådet för främjande av kommunala analyser, en ideell förening som bildats i samarbete mellan SKL och staten, att ge ut nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete mot de globala hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 är namnet på de 17 globala mål om hållbar utveckling som FN:s medlemsländer, däribland Sverige, har antagit. Målen omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och de ska vara uppnådda senast år 2030.

Kerstin Blom Bokliden
Miljöexpert

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!