Publicerad: 29 oktober 2015

Nyhet

Bra förslag för att stävja våld

SKL välkomnar förslaget om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Våldsutsatta kvinnor och barn har rätt till stöd och hjälp. 

Lena Micko, ordförande, SKL

– Kommuner, landsting och regioner har ett viktigt ansvar och en unik möjlighet att uppmärksamma våldet. Viktigt för framtiden är att arbetet långsiktigt och hållbart fortsätter att utvecklas och att kvaliteten fortsätter att höjas så att alla våldsutsatta – även flickor, pojkar och män - ska få det stöd och den hjälp de är i behov av, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Genom utredningens förslag om till exempel övergripande mål, en strategiperiod på 10 år, åtgärdsprogram från regeringen och årliga lägesrapporter ser SKL goda förutsättningar för en bra utveckling av arbetet.

Mer resurser behövs

Höjda ambitioner och ökande krav kräver också mer resurser.

– De ökade krav som under senaste tioårsperioden införts har inneburit en stor ambitionshöjning som ännu inte från statligt håll har reglerats ekonomiskt, framhåller Lena Micko.

Att utveckla metoder och strategier både för att minska våldet och att stödja de som drabbas är angeläget.

– SKL är gärna en aktiv part i arbetet och vi kan föreslå utvecklingsarbete där staten kan gå in och understödja, säger Lena Micko.

Kostnader för våld

SKL vill också uppmana regeringen att i högre utsträckning, och med utgångspunkt i det fördjupade samhällsekonomiska analysarbete som utredningen utfört, satsa på beräkningar av samhällskostnader för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Jag hoppas att regeringen vill avsätta tillräckliga resurser för att det förebyggande arbetet mot våld ska fortsätta att utvecklas under kommande år, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!