Publicerad: 5 december 2017

Nyhet

Bra förslag att förenkla skolans riktade statsbidrag

Riksrevisionen föreslår att skolans riktade statsbidrag sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala behov. SKL instämmer helt med förslaget.

– Att sammanfoga över 60 riktade och spretiga bidrag till ett enda skulle underlätta oerhört för kommunerna. Ett förenklat bidrag skulle bli ett efterlängtat stöd att utveckla skolan utifrån lokala behov och förutsättningar, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– SKL har återkommande fört fram till regeringen att det stora antalet riktade statsbidrag hämmar det lokala utvecklingsarbetet. Det här förslaget kan på ett helt annat sätt bidra till en positiv skolutveckling i ett stort antal kommuner och i slutänden en bättre skola för landets elever, säger Lena Micko.

Behovet av en förändring av bidragen lyfts även fram i en debattartikel i Svenska Dagbladet (4 dec 2017). En stor mängd skolchefer skriver att de riktade bidragen behöver minska rejält till förmån för ett generellt statligt stöd, vilket bättre kan stärka ett långsiktigt utvecklingsarbete i respektive kommun.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!