Publicerad: 13 januari 2017

Nyhet

Bra att statliga kreditgarantier utreds

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över systemet med kreditgarantier och finansiering för bostadsbyggande. SKL ser glädjande på att utredningen nu kommer till stånd.

Lena Micko, ordförande SKL

Det byggs för få bostäder i Sverige. Bostadsbristen är värst i storstadsregionerna men obalanser i utbudet finns i stora delar av landet. Drygt en tredjedel av Sveriges kommer har en svag bostadsmarknad och behov av att bygga nytt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har länge drivit frågan om att staten bör genomföra regeländringar och olika initiativ som bidrar till ett ökat bostadsbyggande och bostäder för alla.

– För att skapa tillväxt, välfärd och goda levnadsvillkor är det av största vikt att staten bland annat ser över de finansiella och skattemässiga förutsättningarna för bostadsbyggande, inte minst på svaga bostadsmarknader. Det är ett stort steg i rätt riktning att staten nu hörsammat kraven och utreder frågan, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringens utredare ska se över det befintliga systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande och analysera vilka typer av verktyg som kan underlätta för mindre byggherrar att finna finansiering för bostadsbyggande. Förslag ska också ges på system med förmånliga statliga topplån för att underlätta bostadsbyggandet samt utreda landsbygdskommitténs förslag om så kallade landsbygdslån.

– Det är positivt att staten är proaktiv och kan vara en garant och ta riskerna även vid konjunkturnedgångar för att åstadkomma en jämn bostadsproduktion, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!