Publicerad: 19 december 2019

Nyhet

Bra att Skolverket samordnar skolans digitalisering

Skolverket ska samordna statens arbete med digitalisering i skolan. Det ligger helt i linje med SKRs förslag. En nära samverkan med huvudmännen och SKR är avgörande för ett bra resultat.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Att Skolverket ska ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet är ett avgörande förslag i ”Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet” som SKR tog fram våren 2019 i nära samverkan med Skolverket.

– Det är positivt att regeringen äntligen fattar det viktiga beslutet att låta Skolverket samordna statens stöd och insatser rörande skolans digitalisering. Vi har länge sett fram emot det beskedet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR vill ha en nära samverkan med staten och ta en aktiv roll för att samordna kontakterna med huvudmännen utifrån #skolDigiplan – handlingsplanen för skolans digitalisering.

– Ska digitalisering i skolan bli framgångsrik behöver staten lyssna på huvudmännens behov och förutsättningar. I en sådan samverkan är #skolDigiplan, en utmärkt grund för samverkan med huvudmän och SKR. #skolDigiplans 18 initiativ speglar bland annat behov av stöd för digital infrastruktur, kompetensutveckling och finansiering, säger Per-Arne Andersson.

Fakta om #skolDigiplan

För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter.

Tilsith Lacouture
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!