Publicerad: 19 december 2016

Nyhet

Bra att sänka överskottsmålet

SKL ställer sig bakom det nya förslaget till överskottsmål. Det skulle innebära att det offentliga sparandet ska uppgå till en tredjedels procent av BNP.

Lena Micko, ordförande SKL

Överskottskommitténs betänkande över förändringar av det finanspolitiska ramverket är nu ute på remiss. I den blocköverskridande överenskommelsen föreslås att överskottet för offentlig sektor sänks från dagens en till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel.

– Vi anser att det är rimligt att sänka överskottsmålet från år 2019 eftersom de offentliga finanserna förväntas att befinna sig i ett ansträngt läge då, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– En av tankarna bakom införandet av överskottsmålet var att spara i tider med en gynnsam demografisk situation för att kunna hantera en situation med besvärligare demografi. För kommunsektorn ser vi framför oss ökade demografiska utgifter och ett ökat investeringsbehov.

SKL delar, i yttrandet, den parlamentariska synen på att det finanspolitiska ramverket och den breda politiska uppslutningen bakom har bidragit gynnsamt till utvecklingen av Sveriges ekonomi och offentliga finanser. Med ett lägre sparmål framöver kommer den offentliga sektorn att få ett större budgetutrymme.

Läs yttrandet: ”En översyn av överskottsmålet”

Om överskottsmålskommittén (Extern sida)

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!