Publicerad: 14 december 2018

Nyhet

Bra att klimatdeklarera byggandet

Den som uppför nya byggnader ska bli skyldig att göra klimatdeklarationer som visar vilken påverkan byggandet har på klimatet, föreslår Boverket. SKL välkomnar förslaget.

Lena Micko

Lena Micko

Syftet med klimatdeklarationer är att öka medvetenheten och kunskapen om byggprocessens klimatpåverkan, och på sikt bidra till minskade klimatutsläpp.

– Klimatdeklarationer kan på sikt bli ett bra verktyg i utvecklingen av ett mer klimatsmart byggande. En viktig del av Sveriges klimatomställning handlar om att minska utsläppen av växthusgaser när vi bygger nytt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Lag om klimatdeklarationer bör införas stegvis

Lagen som ska reglera klimatdeklarationer bör införas 2022, anser SKL, så att system, kompetens och metodik hinner utvecklas. Den bör till en början omfatta större projekt. Då kan mindre aktörer lära av större utan slås ut på grund av bristande resurser.

EU-krav kan öka återanvändning av byggprodukter

SKL lämnar sina synpunkter på Boverkets förslag om klimatdeklarationer i ett svar på en remiss från regeringen. I denna remiss har SKL även ombetts att yttra sig över ett annat förslag från Boverket om så kallade loggböcker i byggandet och ett kommittéförslag om mer resurseffektiv och klimatsmart användning av byggmaterial.

Enligt förslaget om loggböcker ska byggherrar redovisa materialen som används vid ett bygge. SKL välkomnar förslaget och anser att lagen som reglerar dokumentationen ska införas samtidigt som lagen för klimatdeklarationer och på samma stegvisa sätt.

Kommittén om effektiv resursanvändning i byggandet vill bland annat att regeringen arbetar för att EU ställer krav på innehållsförteckningar på byggprodukter. Det är ett bra förslag som främjar konkurrens och hållbar utveckling. Med tiden får byggaktörer bättre möjligheter att återanvända och återvinna byggprodukter.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef på avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!