Publicerad: 30 augusti 2016

Nyhet

Bra att införande av ersättningssystem skjuts fram

Regeringen skjuter fram införandet av ett nytt ersättningssystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det är ett bra beslut, anser SKL.

Det nya ersättningsystemet ska börja gälla i juli nästa år, istället för i januari.

– Det är bra att regeringen skjuter fram införandet av det nya ersättningssystemet. Det har vi och kommunerna arbetat för. Nu får kommunerna större möjligheter att hinna ställa om sina verksamheter så att de barn och unga som flytt till Sverige från andra länder kan få ett bra mottagande, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Ersättningsnivåer förändras dock inte

Regeringen förändrar dock inte nivåerna på statens ersättningar till kommunernas kostnader för mottagandet, till exempel för skolgång, boenden och omsorg. Det innebär att de fortfarande är lägre än kommunernas kostnader (se exempel nedan).

– Vi förväntar oss fortsatt dialog med regeringen om ersättningarna fram tills att det nya systemet träder i kraft. Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar, och det innebär att kommunerna ska få full täckning för sina kostnader, säger Lena Micko.

Exempel på för låg ersättningsnivå

I regeringens förslag till nytt ersättningssystem ska ersättningen till kommuner som tar emot ensamkommande barn och unga i ett HVB-hem sänkas till 1 350 kronor per barn och dygn. Men den faktiska kostnaden är cirka 1 700 kronor, visar en SKL-studie.

För en kommun som har exempelvis 100 ensamkommande barn och unga i HVB-hem innebär regeringens förslag ett underskott på omkring 35 000 kronor om dagen. På en månad blir det över en miljoner kronor. På ett år blir det uppåt 13 miljoner kronor.

Regeringen vill att fler ensamkommande barn och unga ska tas emot i stödboenden som är en billigare och enklare boendeform. Men många barn och unga kommer även fortsättningsvis behöva den omsorg som HVB-hem innebär, trots att fler framöver placeras i stödboenden.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!