Publicerad: 2 mars 2018

Nyhet

Bra att flytta regionalt utvecklingsansvar

SKL välkomnar regeringens förslag att lagen om regionalt utvecklingsansvar inte bara ska omfatta vissa län, utan alla län.

Gunilla Glasare.

Förslaget innebär att det i samtliga Sveriges län, från och med januari 2019, kommer att vara en region som har ansvaret för att skapa hållbar tillväxt och utveckling inom sina gränser. Landsting bildar regioner i de sju län där det utvecklingsansvaret ligger hos andra organisationer, bland annat länsstyrelser.

– Nu får varje län bättre möjlighet att utvecklas enligt sina unika förutsättningar. Att flytta ansvar från staten till en direktvald regional nivå är en viktig decentraliserande åtgärd som stärker demokratin, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Förslaget leder även till en enhetlig organisation för det regionala utvecklingsansvaret, vilket också är bra.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!