Publicerad: 9 mars 2016

Nyhet

Bra att ett diskussionsunderlag tagits fram för regioner

SKL:s ordförande ser positivt på att Indelningskommittén tagit fram ett diskussionsunderlag.
– Vi ser gärna ett förslag i juni så en ny indelning kan vara möjlig 2019, säger Lena Micko.

Regeringens tillsatta Indelningskommitté har nu presenterat ett diskussionsunderlag för hur en ny läns- och landstingsindelning skulle kunna se ut i framtiden. Underlaget har diskuterats i den så kallade samrådsgruppen, där företrädare från landets samtliga län ingår. Kommitténs uppdrag är att dela in Sverige i färre och mer robusta län som kan hantera såväl dagens som framtidens utmaningar.

Lena Micko.

– Det behövs en kraftfull regional samhällsorganisation som kan ge bättre förutsättningar och ökade möjligheter för tillväxt och sysselsättning samt en likvärdig hälso- och sjukvård i hela landet. Det är därför positivt att det nu finns ett diskussionsunderlag för att kunna åstadkomma större och slagkraftiga regioner, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL tar inte ställning till hur en ny regionindelning ska se ut och därmed inte heller till det underlag som Indelningskommittén presenterat. SKL har däremot en stödjande roll under processen med att utreda regionreformen - både i förhållande till medlemmarnas gemensamma intressen och Indelningskommittén. SKL undersöker också hur en ny regionbildning kan komma att påverka kommuner, landsting och regioner utifrån olika aspekter.

– Vi ser gärna att kommittén redan i sommar har ett förslag till regeringen så att det blir möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar redan 2019. Befolkningen ökar snabbt och kraven på välfärdstjänster växer. Vi behöver en effektiv, modern och välfungerande samhällsorganisation, säger Lena Micko.

Indelningskommittén tillsattes 2015 och senast i augusti 2017 ska den föreslå en ny regional indelning i Sverige. Syftet är att en ny läns- och landstingsindelning kan genomföras senast 2023.

SKL:s kongress har också varit tydliga med att det behövs en ny regional samhällsorganisation.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!