Publicerad: 28 oktober 2019

Nyhet

Biblioteksvision utan lösningar

SKL välkomnar den övergripande visionen att bibliotek är för alla, men avstyrker många av förslagen i Kungliga bibliotekets nya nationella biblioteksstrategi.

Foto

Visionen och målet är att biblioteken ska vara en plats där alla kan ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att på så sätt delta i samhället på sina egna villkor.

– Vi står bakom den övergripande vision. Biblioteken är centrala i svensk demokrati och en viktig samhällsfunktion som kommuner och regioner prioriterar högt. Men strategin innehåller onödig detaljstyrning som riskerar slå fel, samtidigt som vi gärna hade sett fler utvecklade förslag som tar sig an bibliotekens roll i en digital framtid, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten innehåller en rad detaljerade förslag som direkt eller indirekt skulle styra folkbiblioteken, skolbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten, som till exempel att de aktiviteter som biblioteken erbjuder bör vara kopplade till bibliotekens kärnuppdrag för kunskaps- och litteraturförmedling .

–Den lagstiftning som vi har på området är bra och något att värna om, inte minst för att det är en ramlag och att det därmed finns möjlighet att utforma verksamheten utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar. Vi tycker inte att lagen behöver förändras eller detaljstyra mer. Det gäller inte minst skolbiblioteksverksamheten, säger Anders Knape.

SKL ställer sig bakom de förslag som handlar om att staten tar ett större ansvar för Internationella biblioteket. Bibliotekets tjänster behövs och används av kommuner och regioner. SKL vill att det ska vara ett statligt ansvar – inte minst finansiellt. SKL håller också med om att det behövs fler utbildningsplatser på bibliotekarieutbildningarna.

Maria Jacobsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!