Publicerad: 24 maj 2017

Nyhet

Biblioteken allt mer populära mötesplatser

Byter biblioteken roll från att vara en plats där man främst lånar ut böcker till en plats där man träffas och söker information? Färsk statistik från Kungliga Biblioteket tyder på det.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid SKL

Gunilla Glasare

Kungliga Biblioteket har publicerat sin årliga rapport, som bland annat visar att e-boksutlåningen ökar kraftigt och att många bibliotek satsar på barn och unga. Dessutom har det blivit vanligare att folkbibliotek håller öppet utan personal på plats, så kallade meröppna bibliotek.

– Den nya officiella statistiken ger inget riktigt entydigt svar på vad medborgarna använder biblioteken till, men andra undersökningar visar att besökarna söker information, läser, går till sitt bibliotek för att träffas eller för att delta i något arrangemang. En av aktiviteterna som biblioteken erbjuder är språkkaféer som framförallt hjälper nyanlända att snabbare lära sig svenska. Andra exempel är sagostunder på flera språk, författarbesök och läxläsning, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid SKL.

E-boksutlåningen på folkbiblioteken har ökat med 25 procent sedan föregående mätning och uppgår nu till närmare 1,9 miljoner nedladdade e-böcker.

Många bibliotek arbetar också med att höja den digitala kompetensen hos allmänheten. Något som är i linje med regeringens digitaliseringsstrategi. På ett bibliotek idag finns ofta datorer, wifi och möjlighet att öka sina medie- och informationskunskaper.

Antalet aktiviteter som folkbiblioteken själva anordnar har ökat de senaste åren, 126 000 (2014), 132 000 (2015) och 143 000 (2016).

Även bokbussarna har fått en förändrad roll. Utöver att stanna på fasta hållplatser gör bussarna idag ofta pop-up-besök på torg, badplatser och andra platser där folk rör sig.

Många kommuner ser potentialen i biblioteken och hur de kan bidra till medborgardialog, integration och bildning.

– Tiden då biblioteken var en tyst lokal fylld med böcker är förbi. Inte minst de yngre generationerna har utvecklat bibliotekens uppdrag med nya krav och önskemål. Därför är det viktigt att man också väger in den viktiga uppgiften när man utvärderar bibliotekens roll i samhället, säger Gunilla Glasare.

Fakta om folkbibliotek (Källa: KB):

Fysiska besök: 65 miljoner (-1%)

Besök på bibliotekets hemsida (unika IP-adresser): 16,8 miljoner (+ 4%)

Utlån av fysiska böcker: 61 miljoner (-4 %)

E-boksutlån: 1,9 miljoner (+25 %)

Antal kommuner med meröppna bibliotek: 82 (+39 %)

Driftskostnad för folkbiblioteken: 4,2 miljarder kronor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!