Publicerad: 7 december 2016

Nyhet

Besöksnäring gynnar kommuner

Satsningar på besöksnäring ger många positiva effekter visar en sammanställning som presenteras vid en SKL-konferens idag. Samtidigt trappar SKL upp sitt engagemang inom besöksnäringsfrågor.

Lena Micko, ordförande SKL

Besöksnäringen växer i Sverige och bidrar starkt till en positiv samhällsutveckling i hela landet. För att denna utveckling ska fortsätta behöver det offentliga möta upp, såväl lokalt, regionalt och nationellt.

– Besöksnäringen ger positiva effekter för kommuner och påverkas samtidigt av många politikområden. Det kräver samverkan mellan olika sakområden och mellan administrativa gränser, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vid en konferens i Uppsala idag som SKL och Tillväxtverket arrangerar presenteras en ny sammanställning över besöksnäringens effekter för kommuner. Den visar att kommuner som satsar inom besöksnäring ser positiva effekter på ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och bättre dagligvaruhandel.

– Det kan ses som självklart men denna sammanställning ger oss svart på vitt att satsningar fungerar. En av effekterna vi ser i dessa kommuner är lägre arbetslöshet bland unga vilket förstås är mycket bra, säger Lena Micko.

Besöksnäringens andel av export och sysselsatta har ökat och enligt Tillväxtverkets siffror sysselsätter näringen nu över 165 000 årsarbeten. I många delar av landet är besöksnäringen den absolut viktigaste näringen. Enligt SCB ökade sysselsättningen inom besöksnäringen med 42 000 personer, eller 32 procent mellan 2000-2013.

Det offentliga påverkar besöksnäringens förutsättningar på många olika vis, bland annat infrastruktur, bredband, kollektivtrafik, enkelhet i företagens myndighetskontakter och kompetensförsörjning.

– Området ligger högt på kommunernas agenda och vid SKL:s kongress 2015 togs beslut att vi på SKL ska öka stödet till våra medlemmar i de här frågorna. Konferensen idag är ett steg i den riktningen, säger Lena Micko.

Sammanställning av besöksnäringskommuners nyckeltal (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!