Publicerad: 11 november 2019

Nyhet

Besök SKL på Kvalitetsmässan

Nu är det åter dags för Kvalitetsmässan i Göteborg. SKL finns på plats med monter och medverkar i en mängd seminarierna med fokus på att utveckla välfärden.

Fokus på årets Kvalitetsmässa är ett smartare samhälle där digitalisering, innovationer och nya idéer skapar hållbara samhällen. Under den tre dagar långa mässan har SKL en mängd seminarier om bland annat digitala sjukvårdstjänster, målstyrning, demokratiutveckling, effektiv äldreomsorg och välfärdens kompetensförsörjning.

Under tisdagens invigningsgala delas flera utmärkelser ut där SKL deltagit i juryn: Sveriges Kvalitetskommun, Sveriges Digitaliseringskommun, Götapriset och Sveapriset.

Panelsamtal och poddinspelningar i montern

I SKL:s monter (B06:22) kommer besökaren att kunna få kunskap och utbyta idéer kring alltifrån styrning och ledning till en hållbar välfärd. Under tisdagen har sex lokala toppolitiker ett panelsamtal i montern om hur framtidens demokrati värnas och utvecklas och under onsdagen får besökare ta del av tre olika inspelningar av SKL:s podd Demokratiresan.

Sista dagen finns Inera på plats för samtal om gemensam verksamhetsutveckling och digitala lösningar i kommuner och regioner till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Kvalitetsmässan pågår mellan 12-14 november. Den arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är "Ett smartare samhälle".

Mattias Jansson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!