Publicerad: 28 november 2019

Nyhet

Besked i rätt riktning för arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen får använda 900 mkr i tillfälliga medel för 2020 för ökade insatser för arbetssökande. Regeringen lovar också att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterade idag ett antal åtgärder för att stärka arbetsmarknadspolitiken. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har under långt tid försökt förmå staten att vidta nödvändiga åtgärder för att Arbetsförmedlingen ska kunna leverera stöd till arbetssökande och arbetsgivare över hela landet.

Arbetsförmedlingen får använda cirka 900 miljoner kronor från årets anslagssparande under 2020 för att öka sina insatser för arbetssökande. Regeringen ska också ge myndigheten i uppdrag att säkerställa en lokal närvaro i fler kommuner, antingen genom att egna kontor blir kvar eller genom samverkan med kommuner eller privata aktörer.

– Oron över landet har varit stor över att staten abdikerar från arbetsmarknadspolitiken. Dagens besked om extrapengar som kan överbrygga ett tufft läge och löftet från regeringen om en bättre lokal närvaro är förstås välkomna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR har varit tydlig med regeringen att många kommuner är redo att ta ett ansvar för arbetsmarknadspolitiska insatser, under förutsättning att kommunerna också får ett sådant uppdrag och statlig finansiering. Det finns ett stort antal kommuner som redan nu har erbjudit Arbetsförmedlingen samarbete för att myndigheten ska kunna finnas kvar i kommunen.

– Det är angeläget att regeringen snarast möjligt tydliggör vad man konkret menar med att Arbetsförmedlingen ska säkerställa en ändamålsenligt lokal närvaro och kunna ge likvärdig service i hela landet. Även samverkan med kommuner betonades på ett bra sätt, men utan att preciseras. De svaret blir ju regeringen skyldig även idag, säger Anders Knape.

Per-Arne Andersson
Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!