Publicerad: 19 april 2016

Nyhet

Beröm och påpekanden om tillsyn av fristående förskolor

Flera kommuner behöver utveckla sin tillsyn av fristående förskolor. Det är en balansgång att granska enligt läroplanens krav samtidigt som verksamheten kan skilja sig från kommunens egen.

Skolinspektionen har granskat hur 35 kommuner sköter sin tillsyn av fristående förskolor. Enligt inspektionen behöver två av tre granskade kommuner bättre fånga hur fristående förskolor fullgör sitt arbete utifrån läroplanens mål och uppdrag. Flera kommuner, däribland Eskilstuna och Solna, får beröm för att de har ett väl fungerande arbete kring detta. I rapporten lyfts också fram flera goda exempel på hur kommunernas riktlinjer för tillsyn kan se ut.

Per-Arne Andersson, SKL

– Det är utmärkt att sprida goda exempel på det här sättet! Vilka metoder och frågeställningar som kommunerna ska använda för att bäst fånga själva kvaliteten i den verksamhet som granskas är ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Precis som det är för Skolinspektionen i deras granskningar, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Ingripa vid brister

Skolinspektionen bedömer att merparten av de granskade kommunerna behöver utveckla sitt arbete med ingripanden när de upptäcker brister i förskolornas verksamhet. Samtidigt upplever många kommuner en osäkerhet kring hur de ska använda skollagens möjligheter till ingripanden. Det är något som SKL känner igen från de utbildningar om kommunernas tillsyn som förbundet har haft tillsammans med Friskolornas riksförbund de senaste åren.

– En vanlig synpunkt från den fristående förskolesektorn brukar vara att kommunerna gör förelägganden på för lösa eller felaktiga grunder. Här har kommunen som tillsynsmyndighet en rätt svår balansgång att gå. Det handlar dels om att sakligt granska att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som finns i skollagen och läroplanen. Dels att göra granskningen med hänsyn till att fristående förskolor kan organisera och bedriva verksamheten på andra sätt än kommunens egna förskolor, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!