Publicerad: 12 april 2019

Nyhet

Behov av tryggat stöd för andning och sondmatning

SKL är positiva till att regeringen vill hitta en lösning för de personer som förlorat sin personliga assistans, men ser risker med förslaget.

Anders Knape

Anders Knape

De senaste åren har flera personer förlorat sin personliga assistans, som en följd av ett antal domar från Högsta förvaltningsdomstolen. En särskilt utsatt grupp är de som behövt hjälp med andning och sondmatning. Socialdepartementet föreslår nu att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov och därmed ge rätt till personlig assistans.

– Det är bra att Socialdepartementet nu vill hitta en snabb lösning för de personer som förlorat sin personliga assistans. Det handlar om personer som ofta har stora och komplexa behov av stöd och hjälp, säger Anders Knape, förbundsordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hälso- och sjukvårdslagen behöver ändras

Viss sondmatning och andningshjälp kan utföras av personliga assistenter, medan annan är mer komplicerad och bara bör utföras av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Det har man inte tagit hänsyn till i Socialdepartementets promemoria.

– Det är positivt att allt fler personer nu kan få hälso- och sjukvårdsinsatser i sin bostad tack vare den medicinska utvecklingen. Men insatserna måste bedrivas på ett säkert sätt av kunnig personal och den enskilde måste kunna få både personlig assistans och hälso- och sjukvård i hemmet, säger Anders Knape.

SKL påpekar vidare att lagen behöver skrivas om, så att det tydliggörs att det är de delar som kan bedömas som egenvård, som kan ge rätt till personlig assistans och att hela egenvårdsbehovet kopplat till sondmatning och andningshjälp ska kunna tillgodoses. I annat fall kan hänsyn bara tas till sådan egenvård som uppfattas som mycket privat och känslig.

Behov av mer flexibelt system

För att en huvudman ska kunna utföra både personlig assistans och avancerad hälso- och sjukvård i hemmet krävs ytterligare förändringar i lagen. Dessa förändringar är en viktig förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna ställa om till nära vård, där vården kommer närmare patienten och brukaren.

– För att vi effektivt ska kunna ge det stöd som personer behöver i hemmet, krävs att hälso- och sjukvårdslagen ändras och att gränserna för vad olika huvudmän får göra blir mer flexibla, säger Anders Knape.

SKL anser att regioner och kommuner ska få rätt att teckna avtal om att ge kommuner möjlighet att bedriva specialistsjukvård i hemmet.

Ulrika Lifvakt
Handläggare

Ellinor Englund
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!