Publicerad: 28 maj 2019

Nyhet

Behov av fler utbildningsplatser för studievägledare

Det finns många bra förslag i utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Men de kommer att vara svåra att genomföra i och med rekryteringsläget. Det skriver SKL i ett yttrande.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Utredningens uppgift har varit att lägga förslag som förstärker studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Ett av förslagen är det nya ämnet framtidsval som ska genomföras av studie- och yrkesvägledare inom ramen för den garanterade undervisningstiden. I framtidsval ska eleverna lära sig mer om val och framtidsplanering, arbetsliv och samhälle och utbildningsvägar och yrken.

– Vi vet att studie- och yrkesvägledningen måste stärkas genom hela skolan. Idén med ämnet framtidsval är spännande men bör först utvärderas genom försöksverksamhet, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Närmare 450 nya heltidstjänster

Utredningen beräknar att det kommer att behövas 450 studie- och yrkesvägledare för att genomföra framtidsval. Till detta kommer all den individuella vägledning som föreslås till de riktade målgrupper, till exempel nyanlända och elever som riskerar att hoppa av gymnasieskolan. Dessa förslag kommer i en tid då det redan är mycket svårt att rekrytera till yrket, och det gäller även inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Tre sökande på varje plats

Dagens brist på studie- och yrkesvägledare handlar inte om yrkets attraktionskraft utan bristen på utbildningsvägar. Idag är det tre sökande till varje plats samtidigt som bristen på utbildade studie- och yrkesvägledare är stor och det behövs fler vägar för att bli studie- och yrkesvägledare.

– Förslagen om fler utbildningsplatser på studie- och yrkesvägledarprogrammet och hur vi ska skapa fler möjligheter att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare måste påskyndas, säger Per-Arne Andersson.

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och även ett viktigt verktyg för att stärka barns, ungas och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval.

Åsa Bengtsson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!