Publicerad: 6 december 2018

Nyhet

Bättre skolresultat i många kommuner

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet. Det visar rapporten Öppna jämförelser - Grundskola.

Maria Caryll, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Maria Caryll.

– Även om vi i årets rapport kan se att skolresultaten har förbättrats så ska vi inte förbise att statistiken visar på fortsatt stora skillnader i resultat mellan elevgrupper, till exempel kopplat föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund. Arbetet för en likvärdig skola måste alltid vara i fokus, säger Maria Caryll, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I likhet med andelen elever som når behörighet har även andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen ökat med omkring två procentenheter, till närmare 76 procent.

Alla resultat i databasen Kolada

I årets Öppna jämförelser – Grundskola är det sista gången som sammanvägt resultat publiceras, denna gång enbart i Kolada. När SKL började med öppna jämförelser av grundskolan fanns ett stort behov att sätta fokus på resultatuppföljningen i skolan.

Det sammanvägda resultatet gav möjlighet att ge en sammanfattande bild av hur kommunens skolor presterade i jämförelse med andra. Nu finns dessutom möjligheten för vem som helst att gå in i databasen Kolada och jämföra sig med vem man vill, när som helst.

SKL utvecklar stödet till medlemmarna

Nytt för i år är att vi tagit fram rapporter för varje kommun. Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge huvudmännen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av skolan.

Rapporten kan användas direkt för att presentera den egna kommunens resultat, men kan också fritt användas för att sätta ihop en egen presentation.

Här hittar du kommunrapporterna

  • Statistiken i Öppna jämförelser – Grundskola baseras på uppgifter från Skolverket och Statistiska centralbyrån.
  • All statistik finns att hämta i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen.
  • Det sammanvägda resultatet för slutbetygen i årskurs 9 (SKL:s skolranking) presenteras inte i rapporten. Men även detta nyckeltal kan hämtas i Kolada.
  • Statistiken om elevernas betygsresultat finns uppdelad på kön.

Stefan Melén
Utredare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!