Publicerad: 28 juli 2016

Nyhet

Bättre och billigare mottagande av nyanlända

Nyanlända kommer snabbare in i vårt samhälle om kommuner och myndigheter arbetar under samma tak. Statens besked om att öka sitt engagemang i projektet Mötesplatser är därför positivt.

– Många kommuner vill delta i projektet och det är glädjande att regeringen nu beslutat om att öka statens engagemang med ambitionen att omfatta minst 45 000 nyanlända. Så förhoppningsvis kommer många fler nyanlända att få ett mer effektivt mottagande på flera orter, säger Lena Micko.

Alla är vinnare

Det är ofta svårt för nyanlända att få grepp om alla myndigheter. Vägen till jobb och studier riskerar att bli lång. Men det går att vända den utvecklingen och samtidigt göra stora samhällsvinster. Det visar utvärderingen av projektet Mötesplatser och information.

– Det centrala för att underlätta nyanländas etablering är att snabbt erbjuda en väg in till alla myndighetskontakter på den lokala orten. Projekt Mötesplatser och information leder till kortare väntetider, avsevärt minskade kostnader och effektivare samarbete mellan myndigheter, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Resultat från utvärdering

  • Tiden för de initiala besök som en nyanländ person måste göra hos kommunen och olika myndigheter har minskat från 3-4 veckor till cirka fyra timmar.
  • Lönsamheten för projektets arbetssätt är cirka 27 000 kronor i genomsnitt per ärende under individens hela etableringsperiod. Cirka 1 000 kunder har passerat sedan projektets start i fjol. Det innebär att den totala lönsamheten har varit 27 miljoner kronor.
  • De nyanlända uppger att de känner sig tryggare och har mer kontroll över sin situation.

Projektet drivs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2016 deltar kommunerna Norrköping, Ljusdal, Växjö, Gävle och Helsingborg.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!